ISO_9001[1]
  • et
  • ru
  • en
03
MAY
2011

Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine

by :
comment : Off

Detsembris 2010 alustati Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise ehitustöödega ning aprillis 2011 alustati Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise ehitustöödega.

Sulgemistööde tulemuseks on prügilatest tuleneva õhu, pinna- ja põhjavee ja pinnase reostuse vähendamine, sh õlitootmisjääkide basseinide (nn fuusside järvede) sulgemine, prügilate kujundamine, katmine ja haljastamine, nõrg- ja pinnavee käitlemine ja muud rajatised.

Print Friendly