ISO_9001[1]
  • et
  • ru
  • en
12
DEC
2013

Kohtla–Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila põlengu likvideerimine.

by :
comment : Off

TSM Projektijuhtimise OÜ sõlmis Keskkonnaministeeriumiga lepingu:  “Projektijuhtimisüksuse teenus Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila põlengu likvideerimise projektile”.

Projektiga on kavandatud  Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise tööde käigus avastatud kahe põlenguala likvideerimist põlengute summutamise meetodil.

Kohtla-Järve prügila põlengu likvideerimistööd on kavandatud lõpetada august 2014.

TSM Projektijuhtimise OÜ teostab objektil FIDIC Inseneri ning omanikujärelevalve teenust.

Print Friendly
About the Author